(0251) 8308900      info@rsmedikadramaga.com

RS Medika Dramaga

Jadwal Poli Reguler

Jadwal Dokter RS Medika Dramaga
No
Nama Dokter
Hari / Jam
Spesialis
Lihat Detail
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
1
dr. R. Gioseffi P., Sp.OG, MHKes
08.30-11.30
-
13.00-16.00
-
07.30-11.00
-
Klinik Kandungan
2
dr. Yerry Arbeno, Sp.OG
-
10.00-12.00
07.30-11.30
10.00-12.00
-
-
Klinik Kandungan
3
dr, Adi Bhakti Ginandjar, Sp.OG
16.00-18.00
08.00-10.00
16.00-18.00
08.00-10.00
14.00-16.00
10.00-12.00
Klinik Kandungan
4
dr. Irfan Mulyana Mustofa, Sp.OG
14.00-16.00
14.00-15.55
18.30-20.00
16.00-18.00
16.05-18.00
13.05-15.00
Klinik Kandungan