(0251) 8308900      info@rsmedikadramaga.com

RS Medika Dramaga

Jadwal Dokter

Jadwal Dokter RS Medika Dramaga
No
Nama Dokter
Hari / Jam
Spesialis
Lihat Detail
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
1
dr. Hedi Suprihadi, Sp.PD
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
Klinik Penyakit Dalam
2
dr. Sucipto, Sp.KJ., MKes
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
-
Klinik Psikiatri
3
Anisa Rahmawati, S.Psi., Psikolog
-
-
-
-
-
09.00 s/d Selesai
Klinik Psikologi
4
dr. Sri Rafela Allaida, Sp.KFR, MARS
-
-
09.00-12.00
-
09.00-12.00
-
Klinik Rehabilitasi Medik
5
dr. Zainal Arifin, Sp.S
14.00-16.00
08.00-10.00 | 14.00-16.00
08.00-10.00
14.00-16.00
08.00-10.00 | 14.00-16.00
10.00-12.00
Klinik Saraf
6
dr. Ully Husna, Sp.S
08.00-10.00
-
-
08.00-10.00
-
-
Klinik Saraf
7
dr. Anastasia, Sp.S
-
-
14.00-16.00
-
-
08.00-10.00
Klinik Saraf
8
dr. Margi Yati Soewito, Sp. THT
-
11.00-13.00
14.00-16.00
-
14.00-16.00
09.00-11.00
Klinik THT
9
DOKTER UMUM
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-17.00
Klinik Umum
10
dr. Ervita Mediana, Sp.U
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
-
Klinik Urologi