(0251) 8308900      info@rsmedikadramaga.com

RS Medika Dramaga

Jadwal Dokter

Jadwal Dokter RS Medika Dramaga
No
Nama Dokter
Hari / Jam
Spesialis
Lihat Detail
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
1
drg. Karlina Krishnafitria
13.00-16.00
09.00-12.00
-
09.00-12.00
13.00-16.00
-
Klinik Gigi
2
drg. Lasttry Wulandari
-
-
-
-
17.00-20.00
14.00-17.00
Klinik Gigi
3
drg. Widya Lestari
-
-
09.00-12.00
-
-
-
Klinik Gigi
4
drg. Azarine Pralisthia Marshel
17.00-20.00
17.00-20.00
-
-
-
-
Klinik Gigi
5
drg. Novi Gusdamayanti
-
-
-
-
-
09.00-13.00
Klinik Gigi
6
drg. Elok Indriati
-
13.00-16.00
-
13.00-16.00
-
-
Klinik Gigi
7
dr. R. Gioseffi P., Sp.OG, MHKes
08.30-11.30
-
13.00-16.00
-
07.30-11.00
-
Klinik Kandungan
8
dr. Yerry Arbeno, Sp.OG
-
10.00-12.00
07.30-11.30
10.00-12.00
-
-
Klinik Kandungan
9
dr, Adi Bhakti Ginandjar, Sp.OG
16.00-18.00
08.00-10.00
16.00-18.00
08.00-10.00
14.00-16.00
10.00-12.00
Klinik Kandungan
10
dr. Irfan Mulyana Mustofa, Sp.OG
14.00-16.00
14.00-15.55
18.30-20.00
16.00-18.00
16.05-18.00
13.05-15.00
Klinik Kandungan